Lämplighetsbedömning | MERÖ test ab

Att finna rätt person till en befattning är en komplex uppgift

MERÖ TEST erbjuder metoder som snabbt kan ringa in intressanta sökanden med hjälp av olika slags anlagstest som kan genomföras i grupp.

Mätbara förmågor: Teknisk, logisk, numerisk, verbal, korttidsminne och spatial | MERÖ test ab

Att finna rätt person till en befattning är en komplex uppgift. En felaktig rekrytering är både kostsam och påfrestande för såväl organisationen som för den rekryterade. Mätbara förmågor, exempelvis teknisk förmåga, verbal förmåga mm. vägs ihop med personlighetsfaktorer kompetens, utbildningar, tidigare erfarenhet. Sammanvägt ges då en total bild av sökandens lämplighet.

Det är här MERÖ TEST har sin expertis. MERÖ TEST brukar i allmänhet inte bistå med referenstagning och övriga bedömningar som företaget har att ta hänsyn till.

Personlighetsfaktorer: Samarbetsförmåga, självinsikt, ledarskap, initiativkraft, självständighet, psykisk stabilitet | MERÖ test ab

Sådana test kan exempelvis vara verbal förmåga, numerisk förmåga, minnesförmåga, teknisk förmåga mm. Personlighetsfaktorer som eftersträvas hos sökande är inte mätbara med enbart strikta objektiva naturvetenskapliga metoder. Här ingår personlighetsfaktorer såsom samarbetsförmåga, självinsikt, initiativkraft, ledarskap och självständighet, samt framför allt psykisk stabilitet.

Detta är egenskaper som är svåra att mäta objektivt och kräver mer djuplodande och inte allt för hårt strukturerade intervjuer. Intervjun kallas i folkmun för djupintervju.

Anlagstest, personlighetstest och djupintervju | MERÖ test ab

I regel genomförs olika anlagstest i kombination med personlighetstest och djupintervju. Metoderna varierar och anpassas till uppdragets karaktär. Resultatet dokumenteras och delges muntligt till uppdragsgivaren. Vid intern rekrytering ges också muntlig feedback till testpersonen.