MERÖ TEST har genomfört lämplighetsbedömningar i bl.a. följande organisationer

Staten

Försvarsmakten

Uttagning till stridspiloter och flygstridsledare i Flygvapnet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Chefsurval på alla nivåer

Polisen

Specialister

Kustbevakningen

Utbildning av operativ personal i krishantering

Sjöfartsverket

Uttagning av helikopterförare, ytbärgare och vinschoperatörer

Kommersiella flyg

Flyg BRA

Uttagning av styrmän och kaptener

Svensk Luftambulans (SLA)

Uttagning av besättning som helikopterpiloter, sjuksköterskor, läkare

West Atlantic | MERÖ test ab

West Atlantic

Uttagning av piloter

Amapola flyg AB

Uttagning av piloter

FlyMe

Uttagning av besättning och OP

Norrlandsflyg Ambulans | MERÖ test ab

Norrlandsflyg Ambulans

Uttagning av helikopterförare, ytbärgare och vinschoperatörer

Kommunala räddningstjänster

Storstockholms brandförsvar

Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Skåne nordväst

Västerviks räddningstjänst

Räddningstjänsten Oskarshamn

Uppsala räddningstjänst

Kristianstads räddningstjänst

Landskrona räddningstjänst

Räddningstjänsten Halmstad

Kommun uppdragsgivare

Landskrona Stad

Chefer på alla nivåer

Karlskrona Kommun

Chefer på alla nivåer

Privata uppdragsgivare

Helsingborgs Hamn AB

Urval av operativ personal, hamnstyrmän

Centric Labs AB

Strategiska ledare

Alfa Laval-koncernen

Chefer på alla nivåer

Ericsson

Personalutveckling