Rekrytering och test | MERÖ test ab

Några ord om rekrytering och test

Pil | MERÖ test ab
Om rekrytering och test | MERÖ test ab

Genom enbart pappersgallring riskerar man att gå miste om intressanta kandidater. Genom screening ges alla chansen att konkurrera på lika villkor. Med screening menas att alla sökande som fyller de formella kraven genomför grundläggande anlagstest som kan genomföras i grupp. Sådana test kan exempelvis mäta verbal förmåga, numerisk förmåga, minnesförmåga, teknisk förmåga mm.

Personer som blir utgallrade på papper förstår ofta inte varför. Risken är att de känner sig orättvist behandlade och sprider badwill om företaget.

Bäst resultat uppnås genom att flera är inblandade i rekryteringsprocessen och tillsammans diskuterar fram en lämplig kandidat utifrån test, intervjuer och andra bedömningsfaktorer.

Det finns inga test med perfekt träffsäkerhet (validitet 1,0) inom beteendevetenskapen.

Test är bara en del av den totala bedömningen. Intervjuer, referenser, uppträdande, renommé etcetera, utgör andra faktorer.

Det finns inget universaltest. Olika delar skapar en helhet.

Allt går inte att testa.