Lämplighetsbedömning Larmoperatör | MERÖ test ab

Lämplighetsbedömning Larmoperatör

Pil | MERÖ test ab
Lämplighetsbedömning Larmoperatör: Simultankapacitet, stresstolerans, minnesförmåga, förmåga att kommunicera och förmåga att strukturera | MERÖ test ab

Larmoperatören är först i en kedja av akuta händelser som kan utgöra skillnad mellan liv och död

De individuella kraven som ställs på larmoperatören är höga. Det krävs snabb uppfattningsförmåga, att kunna fatta snabba beslut på delvis osäkra fakta och att kunna strukturera i stress och kaos. Allt som framgår i larmsamtalet dokumenteras via bandning. Operatörens arbete kan kontrolleras, vilket utgör ett extra stressmoment i dennes arbete.