Lämplighetsbedömning med inriktning kommunal räddningstjänst | MERÖ test ab

Lämplighetsbedömning med inriktning kommunal räddningstjänst

Pil | MERÖ test ab
Lämplighetsbedömning Räddningstjänst: Stresstolerans, omdömesförmåga, psykisk stabilitet och beslutsfattande | MERÖ test ab

Simultankapacitet och stresstolerans förbises ofta eller tas för givna

Brandmannens och brandbefälets arbetsmiljö ställer höga krav på såväl fysisk styrka, omdömesförmåga, stresstolerans som psykisk stabilitet. Fysisk styrka och uthållighet mäts av tradition regelbundet. Simultankapacitet och stresstolerans förbises ofta eller tas för givna. Inför antagning till utbildningen Skydd mot olyckor, SMO, görs inga lämplighetsbedömningar. MERÖ TEST erbjuder stress- och simultantest i samband med rekrytering av brandmän och räddningsledare på olika operativa ledningsnivåer.

MERÖ TEST erbjuder stress- och simultantest i samband med rekrytering av brandmän och räddningsledare på olika operativa ledningsnivåer.

Lämplighetsbedömning på distans | MERÖ test ab

Lämplighetsbedömning på distans vid rekrytering av brandmän och räddningsledare på olika operativa ledningsnivåer

MERÖ TEST utbildar rekryteringspersonal i testmetodik med syftet att rekryterarna själva skall kunna genomföra och administrera olika test. Resultaten skickas digitalt och anonymiserat till MERÖ TEST. Resultaten utvärderas och skickas snabbt tillbaka till uppdragsgivaren. Detta förfarande ger större flexibilitet för uppdragsgivaren att planera och genomföra testet.