Lämplighetsbedömning Flyg | MERÖ test ab

Lämplighetsbedömning Flyg

Pil | MERÖ test ab

MERÖ TEST erbjuder psykologiska lämplighetsbedömningar av trafikpiloter och medverkan vid rekrytering till kapten. Företaget genomför även lämplighetsbedömningar av interna och externa flyginstruktörer av olika slag.

Det som testas är i stora drag:

Vad som testas i stora drag | MERÖ test ab
Sinnesorganens kapacitet, förmåga att tolka och bearbeta inkommande stimuli samt säkerhet och precision i motoriken
Spatial bedömningsförmåga.
Nivå av simultankapacitet och reaktionssnabbhet
Uthållighet i arbetssituationen
Belastningstolerans och panikresistens, liksom självinsikt och självtillit
Kognitiva resurser
Psykosocial anpassningsförmåga
Psykisk stabilitet och personlighetsmognad – som en förutsättning för förmågan att samarbeta och ta personligt ansvar

Historiskt sett beror de allra flesta incidenter och haverier på pilotfel, dvs piloten handlar på ett i situationen felaktigt sätt.

Totalhaveriet med German Wings flygplan den 24 mars 2015 i Alperna orsakades av en styrman som definitivt inte var lämplig för uppgiften. Med ledning av de uppgifter som senare framkommit kring styrmannens mentala hälsa och psykiska stabilitet skulle han inte blivit trafikpilot.

Pilotens brister skulle dock med stor sannolikhet ha avslöjats av flygpsykolog med hjälp av olika individualtest avseende olika flygrelaterade förmågor i kombination med s.k. djupintervju. Detta även om piloten medvetet undanhållit fakta kring sin psykiska status och medicinska historik. Den franska luftfartsmyndighetens (BEA) fick i uppdrag att identifiera systemfel som ledde till haveriet. I slutrapporten från BEA föreslås flera skärpningar i regelverket. Man rekommenderar noggranna psykologiska undersökningar vid anställning av piloter.

Det är nytt, säger Hans Kjäll i Haverikommissionen.
» http://www.svt.se/nyheter/utrikes/
utredning-om-mystisk-flygkrasch