Lämplighetsbedömning Beslutsfattare | MERÖ test ab

Lämplighetsbedömning med inriktning beslutsfattare i kommun, region, stat samt i näringslivet

Pil | MERÖ test ab
Större krav på fungerande krisledningsförmågor | MERÖ test ab

Större krav på fungerande krisledningsförmågor

I en mer komplex värld där bland annat samhällsviktiga funktioner är beroende av varandra ställs det större och större krav på fungerande krisledningsförmågor vid störningar, allvarliga händelser och extra ordinära händelser. Organisationer och därmed personer utsetts för situationer som kräver hög simultankapacitet, stresstålighet och förmåga till beslutsfattande oavsett faktaunderlag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) logo

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med ett sjuttiotal aktörer tagit fram rekommendationer som väl beskriver komplexiteten vid samhällsstörningar, "gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar". Här beskrivs också vikten av lämplighet och förmåga att leda under stress.

Stress- och simultantest. Uppgift att ansvara, leda och samordna | MERÖ test ab

MERÖ TEST erbjuder stress- och simultantest i samband med rekrytering av personal som har till uppgift att ansvara, leda och samordna verksamhetens krisledning. Vi kan också medverka vid intervjuer.