Lämplighetsbedömning | MERÖ test ab

Vi erbjuder lämplighetsbedömningar vid rekrytering till högriskyrken

Pil | Merö test ab
Andras Merö | Merö test ab

MERÖ TEST drivs av Andras Merö som grundade företaget 1989. Andras Merö är legitimerad psykolog med bakgrund inom Flygvapnets Uttagningskommission och är av Luftfartsverket auktoriserad flygpsykolog.

Vi skräddarsyr lämplighetsbedömning utifrån uppdragsgivarens kravspecifikation

MERÖ TEST är ett konsultföretag som erbjuder lämplighetsbedömningar vid rekrytering till högriskyrken. Högriskyrke per definition för oss är ett yrke där befattningshavaren under stark psykisk stress ska kunna tänka och agera klart och rationellt och fatta rätt beslut.

Urvalsmetoder med hög träffsäkerhet | MERÖ test ab

Urvalsmetoder med hög träffsäkerhet

MERÖ TEST:s filosofi är att tillhandahålla urvalsmetoder med hög träffsäkerhet som vilar på en vetenskaplig grund och som ständigt utvecklas. Med ett psykologiskt perspektiv utifrån uppdragsgivarens beskrivning och krav på funktion anpassar MERÖ TEST sina urvalsmetoder.

RekryteringstjänsterOm rekrytering och test

Medverkan vid urvalsprocesser inom stat, kommun och näringsliv

Lämplighetsbedömning Flyg | MERÖ test ab

Företaget är främst specialiserad på och har sitt ursprung i urvalsprocessen till blivande flygförare och flygstridsledare inom svenska flygvapnet, urval till civila piloter inom kommersiell luftfart samt helikopterförare i kommersiell trafik.

Lämplighetsbedömning Räddningstjänst | MERÖ test ab

Att verksamheten har lämpliga personer som leder krisarbetet är grundläggande. MERÖ TEST utvecklar och skräddarsyr lämplighetsbedömning utifrån uppdragsgivarens kravspecifikation.

Lämplighetsbedömning Flyg | MERÖ test ab

MERÖ TEST är engagerad i urvalsprocessen till operativ utryckningspersonal inom kommunal räddningstjänst och inför anställning till larmoperatör.

Lämplighetsbedömning Räddningstjänst | MERÖ test ab

Larmoperatören har ansvar för att påkalla andra hjälpresurser som polis, räddningstjänst och ambulans. De individuella kraven som ställs på larmoperatören är höga.